sâmbătă, 13 martie 2010

am citit: "www.perfectiune.wordpress.com"

NIMICNICIA SUFLETULUI HAD

Sufletul hâd e sufletul nefrumosului. Hidoşenia urâţeniei care împroşcă în juru-i cu noroiul de pe fundul lacului său în care niciodată nu va înflori albul nuferilor.
Mlaştini.
Sufletul hâd e sufletul ciopârţit din care nu a mai rămas decât un ciot de care se agaţă putrezita mătasea-broaştei.
Putreziciunea.
Sufletul hâd e sufletul schimonosit de răutatea cu care priveşte viclean şi făţarnic de jur împrejur, cu ochii mijiţi ai nimicniciei… privire hulpavă… aşteptând să te devoreze la primul pas ce ţi s-ar întâmpla să îl faci înspre greşeală.
Sufletul hâd va fi întot deauna acolo. La pândă. Aşteptând.
Cu asta se hrăneşte… cu nefericirea, cu tristeţea, cu greşelile altora… din asta îşi trage seva.
Suprema-i fericire este nefericirea celuilalt.
Sufletul hâd e acolo, la tot pasul, îţi stă în cale, cu masca bunăvoinţei pe faţă… e gata să te îndrume, săritor să îţi dea un sfat… cu un zâmbet prefăcut şi mieros… îţi spune cuvinte cărora ar vrea să le simţi forma cu gust de miere…

… sunt pline însă de amărăciunea fierii… sunt otrăvite de falsitate.

Se ţine scai de tine sufletul hâd. Are masca slugarnicei amabilităţii, e receptiv la vorbele şi la nevoile tale, îţi învăluie în compasiune durerea… îţi ascultă cu o aparentă atenţie cuvintele… aşa ar vrea să ţi se pară… să ai impresia…

… gândul lui nefiindu-i nicidecum la tine. Nici măcar preţ de o clipă. Îi este gândul doar la el.

*
Sufletul hâd este povăţuitor, plin de pilde şi de aparentă înţelepciune. Îţi serveşte la rever, sfătos, lecţii de moralitate. Îţi dă impresia unei persoane plină de bune intenţii ce priveşte lucrurile în mod tranşant.
Vrea să domine cât mai mult, pe cât mai mulţi cu putinţă, sub masca promisiunii prieteniei lipsite de vreo umbră a interesului.
Faceţi un pas înapoi când simţiţi intenţiile sufletului hâd!

Niciun comentariu: