A apărut o eroare în acest obiect gadget

joi, 23 septembrie 2010

Tracomania

Tracomanie vs. balcanism vs. criză


Trăiesc în România din 1945, nu am strămoşi traci, dar nu sufăr din această cauză. Personal, tracomania mi se pare o deviaţie psiho-intelectuală. Nici un popor nu are o origine esenţială, toate popoarele s-au mixtat. Ceea ce nu înseamnă că specific naţional nu există. Blaga a încercat să demonstreze existenţa unui spaţiu mioritic, unei unduiri ale reliefului, reflectate în conştiinţa naţională. Am un mare respect pentru Blaga, poezia sa este o minune, dar în domeniul filosofiei culturii a avut şi unele abordării pe care nu le-am apreciat. Desigur, pare o obrăznicie, poate chiar faptul că eu, un ne-trac discut specificul naţional. Caragiale nu i-a desfiinţat pe rromânii verzi, i-a ironizat, dar nu i-a desfiinţat. Ca să nu mai vorbim de excesele din secolul XX. Fiecare popor ştie să spună ceva rău şi ceva bun despre alte popoare cu care este în contact. Mă refer la mentalităţi populare, pentru că intelectualii au o viziune, sper, mai deschisă, să-i spunem în limba de lemn, „internaţionalistă”. Europenismul care a devenit o realitate în ultimele decenii este un câştig în evoluţia gândirii multora dintre noi. Extremismul naţionalist este şi va fi o manifestare a unor categorii nedreptăţite, lovite de accidente sau nefericiri ale istorie. Nu cred în conspiraţii mondiale, deşi grupuri de influenţă există, Dar istoria este mult mai complexă şi mai imprevizibilă decât ne închipuim.

Despre nemţi, se spune că sunt ordonaţi, muncitori, ceea este perfect adevărat, dar se poate adăuga şi spiritul teuton, care este o moştenire, ca şi vehemenţa lutherană, cu care reformiştii din Germania au combătut unele valori europene. Astfel, se explică parţial şi dominaţia nazistă din anii 1933-1945. Despre francezi se spune că iubesc vinul, femeile, că sunt veseli şi neseriosşi, nu sunt buni luptători, dar putem generaliza? Să nu uităm de cultura franceză, cum şi la nemţi am trecut, din neatenţie, peste geniile pe care le-au dat culturii universale. Spaniolii sunt un rezultat al mixtării civilizaţiilor antice, celtice, latine, apoi, peste secole, germane, arabe, evreieşti. Ne oprim şi revenim la moştenirea daco-tracă. Sunt uluit de afirmaţiile unor presupuşi savanţi care încearcă să demonstreze că întreaga Asie vorbea limba tracă, deşi noi nu ştim bine cine au fost tracii. Nu ştim cine au fost sciţii. Nu ştim bine cine au fost carpii, care au dat numele munţilor. Nu ştim rolul slavilor, Despre latini se vorbeşte cu precădere, pentru că limba română este o limbă din grupa latină, dar numărul romanilor veniţi în Dacia a fost mult mai mic decât se crede. Român curat etnic sună a rasism. La fel ca şi arian curat. În „Mein Kampf”, Hitler îşi exprimă dispreţul faţă de popoarele de origine latină, inclusiv faţă de români. Unii nu ştiu, unele pasaje au fost trunchiate.

Acum despre balcanism . Este vorba, de fapt de influenţa otomană., care a dăinuit timp de circa cinci secole. Pe lângă prădăciunile produse, otomanii au avut o calitate – toleranţa, ei nu au desfiinţat culte şi culturi. Este adevărat că o parte dintre slavii de sud şi albanezi au trecut la islamism, dar nu se ştie bine cum şi de ce. Românii nu au fost obligaţi să renunţe la creştinism. Nici evreii nu au fost persecutaţi în imperiul otoman. Ce este spiritul balcanic? O fi vorba de lenea orientală, de miturile orientale, de dansuri, de proverbe, balade, muzică, multe. Să mai adăugăm obiceiurile cu ciubucul, care nu era numai instrument pentru fumători, dar şi de corupţie, peşcheşul, darurile care ţin şi ele de corupţie.

În încheire vorbim despre criză. Mircea Dinescu a spus o frază memorabilă, eu nu fac aici aprecieri asupra omului, dar reproduc ce a spus în 1990 – „Ne-am bătut joc socialism, o să ne batem joc şi de capitalism”. Poate că a dat şi Dinescu un exemplu. Corupţia nu este o invenţie nici balcanică, nici românească. Criza din România se datorează în primul rând corupţiei, este clar pentru toată lumea. Nici Ţepeş cu tatăl său, Vlad Dracul nu s-ar mai descurca în situaţia actuală. A doua cauză este incompetenţa care a dus la distrugerea urgentă a cooperaţiei, care nu este o formă socialistă, cum a fost prosteşte caracterizată, ci o formă necesară pentru o agricultură modernă şi eficientă. De asemenea, sub pretextul retehnologizării a fost distrusă industria, în special în ramurile care puteau face concurenţă produselor europene. Jaful s-a produs din afară şi din interior. Că banul nu are miros este clar, dar că omul poate fi atât de lacom încât să uite şi de tracii lui din vechime, de vitejii din Evul Mediu, de patriotismul celor care au făurit România Mare ( nu ne referim la demagogii de la revista cu acest nume) , puţini ar fi crezut. Astăzi Ceauşescu, din omul detestat de majoritatea populaţiei devine un sfânt. O fi ceva balcanic şi în schimbarea aceasta de mentalitate. De curând un înalt personaj politic a afirmat că românilor nu le place munca. Este o mare minciună, pentru că în străinătate, muncitorii,eu nu mă refer la cerşetori, vagabonzi, indiferent de etnie, eu nu pot fi rasist, fiind şi eu un semit, acolo, sunt apreciaţi şi plătiţi mai bine decât în propria ţară. Lipseşte spiritul german de ordine, organizare, lipseşte inventivitatea latină, în schimb xenofobia, cea mai proastă marfă cu care poate ieşi un incult pe post, pe Intertnet se lăţeşte. Vinovaţi sunt străinii, toţi complotează împotriva românilor. Din păcate , Eminescu, cel mai mare geniu al culturii române, a dat un semnal negativ cu privire la străini, la alogeni. El a uitat că imperiul habsburgic pe care îl cunoştea oarecum s-a dezvoltat şi datorită multietnicităţii, multiculturalismului.Boris Marian.

Niciun comentariu: